Fetret Devri’nde Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durmuş ancak devlet batıda önemli bir toprak kaybına uğramamıştır bu durumun nedenleri nelerdir?

Fetret Devri’nde Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durmuş ancak devlet batıda önemli bir toprak kaybına uğramamıştır bu durumun nedenleri nelerdir?

Fetret Devri’nde Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durmuş ancak devlet batıda önemli bir toprak kaybına uğramamıştır bu durumun nedenleri nelerdir? 10.sınıf Tarih dersi 1.Ünite sayfa 24 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Fetret Devri’nde Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durmuş ancak devlet batıda önemli bir toprak kaybına uğramamıştır bu durumun nedenleri nelerdir?

Fetret Devri’nde Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durmuş ancak devlet batıda önemli bir toprak kaybına uğramamıştır bu durumun nedenleri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Niğbolu Savaşı’nın etkisi, yapılan anlaşma
  2. Bizans ve Balkan ülkelerinin güçsüzlüğü
  3. Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının sürmesi
  4. Balkanlardaki İskan Politikasının olumlu sonuçları
  5. Osmanlı Devletinin hoşgörüsü sebebiyle batıdaki halkın olumlu yaklaşımları
  6. Tımar sistemi nedeniyle bölgede gelirin ve refahın artması önemli toprak kaybını önlemiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

 Fetret Devri, Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid’in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402’den 1413’e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid’in 1402’de Ankara Savaşı’nda, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıktı. Fetret Devri’nde birbirleriyle taht mücadelesine giren Yıldırım Bayezid’in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmed’dir. Dağılan Osmanlı birliği, 1413 yılında, I. Mehmed (Çelebi Mehmet) tarafından yeniden sağlandı. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir