Gaznelilerin Ekonomik Faaliyetlerinin Temel Dayanaklarının Neler Olduğu Söylenebilir?

Gaznelilerin Ekonomik Faaliyetlerinin Temel Dayanaklarının Neler Olduğu Söylenebilir?

Gaznelilerin Ekonomik Faaliyetlerinin Temel Dayanaklarının Neler Olduğu Söylenebilir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Gaznelilerin Ekonomik Faaliyetlerinin Temel Dayanaklarının Neler Olduğu Söylenebilir?

“Gaznelilerin Ekonomik Faaliyetlerinin Temel Dayanaklarının Neler Olduğu Söylenebilir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Altın maenciliği
  2. Hayvancılık
  3. Ticaret merkezi haline gelmesi ekonominin temel dayanallarındandır.

Gazneli Devleti’nin Hangi Devletlerle Komşu Olduğunu Söyleyiniz?

“Gazneli Devleti’nin Hangi Devletlerle Komşu Olduğunu Söyleyiniz?”  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

  1. Kuzeyde Karahanlılar
  2. Doğuda Çin
  3. Güneyde Hindistan
  4. Batıda ise Abbasi Devleti ile komşudur.

Gazneli Mahmut’a “Sultan” Ünvanı Verilmesi Neyin Göstergesidir?

“Gazneli Mahmut’a “Sultan” Ünvanı Verilmesi Neyin Göstergesidir?” sorusnun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İslamın yayılışına yaptığı büyük katkının göstergesidir.
  2. Abbasi halifeleri devlet başkanı olarak bilinmekteydi.Gazneli Mahmut’un sultan ünvanı alması, Türk Devletine büyük bir itibar kazandırmıştır.
  3. O sıralarda artık dini otorite, bir bakıma halifenin, dünyevi otorite ise, Sultan Mahmud’un eline geçmiştir.

 Bu iki otoriteyi, aradan geçen beş asıra yakın bir zamandan sonra büyük Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim birleştirmiştir. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir