Tuğrul Bey’in Önderliğinde Büyük Selçukluların Batıya Yönelik Yaptıkları Fetihler Türk Tarihini Ne Şekilde Etkilemiş Olabilir?

Tuğrul Bey’in Önderliğinde Büyük Selçukluların Batıya Yönelik Yaptıkları Fetihler Türk Tarihini Ne Şekilde Etkilemiş Olabilir?

Tuğrul Bey’in Önderliğinde Büyük Selçukluların Batıya Yönelik Yaptıkları Fetihler Türk Tarihini Ne Şekilde Etkilemiş Olabilir?   6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Tuğrul Bey’in Önderliğinde Büyük Selçukluların Batıya Yönelik Yaptıkları Fetihler Türk Tarihini Ne Şekilde Etkilemiş Olabilir?

Tuğrul Bey’in Önderliğinde Büyük Selçukluların Batıya Yönelik Yaptıkları Fetihler Türk Tarihini Ne Şekilde Etkilemiş Olabilir?

 1. Anadolu’nun Türk yurdu olmasının önünü açmıştır. Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye’nin kurulmasını doğrudan etkilemiştir.
 2. Anadolu’nun islamlaşmasını sağlamıştır.
 3. Haçlı Seferlerine karşı İslamiyet’in korunmasını sağlamıştır.
 4. Büyük miktarda Türkmen’in Anadolu’ya yerleşmesi sağlanmıştır. ( 1 , 2 , 3 )

Tuğrul Bey Döneminde Büyük Selçuklularda Yaşanan Siyasi Gelişmeler Nelerdir?

 1. Selçuklular 1038’de Gaznelileri ikinci kez yendiler. Tuğrul Bey sultan oldu ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kuruldu.
 2. Horasan, İran ve Orta Asya hakimiyet altına alındı.
 3. Abbasi toprakları da alınıdı. ( 4 )

Abbasi Halifesinin Tuğrul Bey’i Bağdat’a Neden Çağırdığını Ve Bu Çağrı Sonrasında Yaşanan Gelişmelerin Neler Olduğunu Araştırınız?

 1. Abbasi Halifelerinin İslam Dünyası üzerindeki otoritesi zayıfladı.
 2. Abbasi Devleti yönetimi Büvehyoğullarına geçti. (Hutbeyi kendi adlarına okuttular, para üstüne kendi sultanlarının ismini yazdırdılar.)
 3. Ayrıca Halifenin içine düştüğü maddi sıkıntı, Fatımi Devleti’yle kurulan münasebetler
 4. Bu nedenle Abbasi Halifesi Tuğrul Bey’ii Bağdat’a çağırdı.Tuğrul Bey, Abbasî halîfesi el-Kâim bi-Emrillah’ın daveti ile 17 Ocak 1055’de Bağdâd’a girdi.
 5. Tuğrul Bey, Büveyhî hükümdarlığını yıktı. Abbasî halifeliğini yeniden ihya etti.
 6. Tuğrul Bey, İslâm âleminin takdirini kazandı. Halîfelik makamına ve Bağdâd şehrine hizmetinden dolayı 25 Ocak 1058’de Tuğrul Bey’e iki altın kılıç kuşatan halîfe, onu; doğunun ve batının hükümdarı îlân etti.
 7. Selçuklu Sultânının, halîfe tarafından “Dünyâ hakanı” îlân edilmesi, Türklere büyük itibâr kazandırdı.
 8. Türkler islâm dîninin cihâd emrine daha fazla sarılmalarına yol açtı.  (6 , 5)

Alparslan Döneminde Büyük Selçuklular Neden Bilim, Sanat ve Şehirlerin İmarına Önem Vermiş Olabilir?

 1. Ele geçirilen yeleri imar etmek, geliştirmek, halkı refahı için şehirlerin imarına önem verilmiştir.
 2. Alparslan döneminde eğitim devlet politikası olmuştur. Bu politika ile eğitim, bilim ve sanata önem verilmiştir.
 3. Eğitim, bilim ve sanat gelişmenin diğer ülkelere karşı üstünlük kurmanın en önemli yoludur.
 4. Vezir Nizamülmük’ün eğitim, sanat ve bilime önem verilemsinde büyük yeri vardır.

Sultan Melikşah ve Vezir Nizamülmük’ün Hayatlarından Yararlanarak Büyük Selçuklular Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

 1. Ülkeyi Sultan yönetiyordu.
 2. Ülke eyaletlere bölünmüştü. Eyaletleri hanedan üyeleri melikler yönetiyordu.
 3. Sultanın yardımcısı vezirlerdi. Ve önetimd söz sahibi idiler.
 4. Sultanlık babadan oğula geçiyordu.
 5. Büyük Selçuklularda bilime, sanata ve eğitime büyük önem verilmiştir. ( 1 ,  2 , )

Ek Bilgi

 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037’de kuruldu.
 • Selçuklu Devleti’nini ismi Tuğrul Bey’i büyüten dedesi Selçuk Bey’den gelmektedir.
 • Selçuklu Devleti İslam dünyasının merkezi otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi. Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir