Göç Olaylarında, Farklı Kavimler Neden Birlikte Hareket Etmiş Olabilir?

Bu yazıda “Göç Olaylarında, Farklı Kavimler Neden Birlikte Hareket Etmiş Olabilir?” sorusunu kısaca cevapladık.

Göç Olaylarında, Farklı Kavimler Neden Birlikte Hareket Etmiş Olabilir?

Farklı kavimlerin göç olaylarında birlikte hareket etmeleri, aynı nedenden dolayı göç etmek zorunda kalmalarıdır.

Örneğin, büyük kuraklıklar, doğal afetler, büyük bir devletin farklı kavimleri yok etmek için saldırmaları buna örnek olarak verilebilir.

Örneğin, Kavimler göçünde, Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Çin egemenliğine girmek istemeyen Hun topluluklarının batı yönünde ilerlemesi ve önlerine çıkan Barbar Kavimleri Avrupaya doğru göçe zorlamıştır. Farklı Barbar Kavimleri aynı nedenden dolayı göç etmek orunda kalmıştır.

İLAVE  BİLGİ NOTU

Göç Olayı Nedir?

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göç

9. SINIF TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir