Günümüzün bakış açısı ve değer yargılarıyla yorumlandığında eleştirilebilecek bir tarihî olay belirleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Günümüzün bakış açısı ve değer yargılarıyla yorumlandığında eleştirilebilecek bir tarihî olay belirleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarih olaylar  o günün şartları düşünülerek değerlendirilmelidir.

Günümüzün bakış açısı ve değer yargılarıyla yorumlandığında eleştirilebilecek bir tarihî olay belirleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Belirlediğiniz tarihî olay nedir?

Padişahların kardeşlerini öldürmesi.

2. Olayı bugünün bakış açışıyla değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

Bir insanın kardeşini öldürmesinin kötü bir şey olduğu şeklinde değerlendirebiliriz.

3. Olayı yaşandığı dönemin şartlarından hareketle değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

  1. Geleneksel inançlar
  2. Devletin kardeşler arasında bölünmesinin  devleti zayıflatacağı inancı ve bunu önlemek
  3. Şehzadelerin dış güçler tarafından kışkırtılması ve padişahı güç duruma düşürmesini önlemek
  4. Tek başına iktidar olma düşüncesi, şahsi hırslar
  5. Devletin sonsuza kadar yaşayabilmesi, milletin zarar görmemesi düşüncesi

Örneğin; “Bu yüzden II. Murad kardeşleri Mahmud ve Yusuf adlı şehzadelerin gözlerine mil çektirerek saltanat iddiasında bulunmalarını önlemek istemiştir”

ÖRNEK OLAYLAR:

  1. 4 kadınla evlenmek
  2. Kızların okula gitmesine gerek yok düşüncesi
  3. Arenalarda insanların kavga etmesi, hayvanlara yem edilmesi yazılabilir.
  4. Kölelik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.