Harezmî Matematiğin Gelişmesine Nasıl Bir Katkı Sağlamıştır?

Bir şeyin ölçülü olması ne demektir sizce bir terzi elbiseyi dikmeden önce niçin müşterisinin ölçüsünü almak zorundadır
Harezmî Matematiğin Gelişmesine Nasıl Bir Katkı Sağlamıştır?

Harezmî Matematiğin Gelişmesine Nasıl Bir Katkı Sağlamıştır? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını  okuyabilirsiniz.

Harezmî Matematiğin Gelişmesine Nasıl Bir Katkı Sağlamıştır?

“Harezmî Matematiğin Gelişmesine Nasıl Bir Katkı Sağlamıştır?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümlerini yapmıştır.
  2. Matematiği ayrı bir bilim olarak ortaya koyan ilk kişidir.
  3. Bugünkü “logaritma” terimi, Harizmî’nin eserinde Latince “algazizmi” olarak geçmektedir.
  4. Cebir kelimesini matematiğe kazandırdı.
  5. Harezmi sıfır rakamını (0) ve x bilinmeyenini kullandığı bilinen ilk kişidir. ( 1 )
  6. Matematik alanında yazdığı kitapları batı dillerine çevrilmiş, matematik alanıda bir çok katkı sağlamıştır.

Ek Bilgi

  • Hârizmî 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. 850 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
  • Harezmi matematiğe katkılarından dolayı “Cebirİn Babası” olarak dlandırılmıştır.
  •  Ona El-Harizmi denmesinin sebebi şudur : Arapça da “El” kelimesi Türkçe de “o” ve İngilizce de “the” kelimesine karşılık gelir.Yani “doğum yeri Harizm olan o özel kişi” demektir. ( 2 )

Sıfır Rakamı Harezmi’nin Eserinde Şöyle Anlatılmaktadır

Matematikte ilk kez sıfır rakamını bulan ve kullanan kişi Harezmî’dir. Harezmî’nin bir kitabında geçen
şu cümleye dikkat ediniz. “Sekiz diğer sekizden çıkınca geriye bir şey kalmaz. Boş kalmaması için bir dairecik
koy!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir