Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır?

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında yaşamış Türk Devlet ve toplulukları da vardır. Bu toplulukların nerelerde yaşadıklarını kısaca yazdık.

Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır?

Türk devlet ve topluluklarının nerelerde yaşadıklarını kısaca yazdık. Dilsiz harita üzerinden bu yerleri gösterebilirsiniz.

TÖLESLER:  Baykal Gölü’nün doğusundan Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan bölgede

İSKİTLER:  Avrupa’nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırlar) ile Orta Asya’da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi’ni de içine alan bölgelerde yaşamışlardır.

AKHUNLAR: Afganistan bölgesinde kurulmuştur.

KIRGIZLAR: bugünkü Kırgızistan topraklarından doğuya ve kuzey doğuya uzanan bölgede, (Tanrı Dağlarınındoğu ve kuzey doğusunda)

SİBİRLER:  Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu

HAZARLAR:  İdil kıyıları ve Kırım yarımadası arasında imparatorluk kuran bir Türk halkıdır

TÜRGİŞLER:  Issık Gölü civarında kuruldular.

KARLUKLAR: Altaylar’ın batısındaki Kara-İrtiş ve Targabatay havalisi

OĞUZLAR:Hazar Denizi’nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular.

KİMEKLER: Altay dağlarının kuzeybatısı

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Türk Devletleri Listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir