Hz. Muhammed’in Hilfu’l-fudûl Antlaşması’na Katılmasının Sebepleri Neler Olabilir?

Bu yazıda “Hz. Muhammed’in Hilfu’l-fudûl Antlaşması’na Katılmasının Sebepleri Neler Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hilfu’-fudül Antlaşmasına katılmasının sebepleri şunlardır;

Hz. Muhammed’in Hilfu’l-fudûl Antlaşması’na Katılmasının Sebepleri Neler Olabilir?

Peygamberimiz’in haksızlıkları önlemek, mazlumların haklarını almasını sağlamak  ve mazlumlara, zulme uğrayanlara yardımcı olmak toplumda adalet duygusunun yerleşmesini sağlamak için bu anlaşamaya katılmıştır.

İLAVE BİLGİ

Erdemliler Topluluğu haksızlığa uğrayanları korumak amacıyla kurulmuştur.

Hilfü’l-fudûl Nedir? (Erdemliler topluluğu)

Bazı Kureyş kabilelerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hz. Muhammed’in de katıldığı antlaşma. İsmi “İyilikler sözleşmesi veya haklar sözleşmesi” şeklinde tercüme edilebilir

580’li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen başta Ficâr savaşları sonrasında ortaya çıkan anarşi ortamında, can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla, toplumda sözü geçen, saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Hz. Muhammed’in de bir ara toplantılarına katıldığı barış cemiyeti.  ( 1 , 2 , 4 )9. Sınıf Tarih Kitabı Sorularının Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir