İslam Alimlerinin Yaptıkları Çalışmaların Avrupa Bilim Hayatına Etkileri Nelerdir?

Bu yazıda “İslam Alimlerinin Yaptıkları Çalışmaların Avrupa Bilim Hayatına Etkileri Nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İslam alimleri yaptıkları çalışmalarla Avrupa bilim dünyasına bir çok yönden katkı sağlamışlardır. İslam alimlerinin Avrupa bilim hayatına etkileri şunlardır;

İslam Alimlerinin Yaptıkları Çalışmaların Avrupa Bilim Hayatına Etkileri Nelerdir?

Avrupa’nın İslam medeniyetinden etkilenmesi Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya’da kurulan medreseler, tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur.

İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerden etkilenen Avrupa’da, IX ve X. yüzyıllardan itibaren bilim adamları yetişmeye başlamıştır. Aynı yüzyıllarda Müslüman bilginlerin eserleri başta Avrupa’nın bilim dili olan Latince olmak üzere İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir.

Bu çalışmalar Avrupa’da, Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır.

İslam medeniyetinin Batı’ya etkisi, aralıksız olarak XVIII. yüzyıla kadar devam etmiştir. Batı’nın bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesinde İslam bilimi ve düşüncesinin etkisi vardır.

KISACA YAZALIM;

  1. İslam dünyasının etkisi ile Avrupa’da bilim insanları yetişmeye başlamıştır
  2. Müslüman bilginlerin eserleri çevrilmiştir.
  3. Rönesans ve Reform hareketlerin başlamasına zemin hazırlamıştır
  4. Batı’nın bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı sağlamıştır.

Avrupa Bilim hayatını etkileyen İslam alimleri şunlardır; Endülüslü Zehravi, İbn-i Rüşd, İbn-i Haldun, El Hârizmî, Kindî, Ferganî, el-Belhî, el-Harrâni, er-Râzî, Bettâni, Ömer Hayyam, İsfizâri, Yusuf Has Hacib, Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali,

9. Sınıf Tarih Kitabı Sorularının Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir