İslamiyet’in Doğduğu Yıllarda Arabistan’da Ve Dünya’da Hangi Din Ve İnançlar Vardı?

Bu yazıda “İslamiyet’in Doğduğu Yıllarda Arabistan’da Ve Dünya’da Hangi Din Ve İnançlar Vardı?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve dünya’da çeşitli din ve inançlar vardı. Arabistan’da ve Dünya’da var olan din ve inançlar şunlardır;

İslamiyet’in Doğduğu Yıllarda Arabistan’da Ve Dünya’da Hangi Din Ve İnançlar Vardı?

Arabistan’daki ve Dünya’daki Din ve İnançlar

 1. Putperestlik
 2. Hanif dini
 3. Hristiyanlık
 4. Mecusilik
 5. Yıldızlara tapma
 6. Yahudilik
 7. Budizm
 8. Gök Tanrı inancı
 9. Şamanizm
 10. Maniheizm
 11. Zerdüşlük
 12. Paganlık din ve inançları vardı.

İLAVE BİLGİ NOTU

Arabistan genelinde inanış olarak Putperestlik hâkimdi. Bunun yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik (Hz. İbrahim’in
dini) dinlerine inananlar da vardı.

İslamiyet öncesi egemen olan din putperestlikti.Her kabilenin, her biri bir tanrıyı simgeleyen çok sayıda putu vardı. Putlar genellikle kadın, kuş, aslan vb. şekillerde tasvir edilmişti. Tüm kabilelerce kutsal kabul edilen Kabe’nin içi putlarla doluydu. Arabistan’da Kabe dışında bu dönemde yüz kadar daha tapınak bulunuyordu. Yahudilik ve Hristiyanlık da zamanla tüccarlar aracılığıyla Arabistan’a girmişti.

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.

9. Sınıf Tarih Kitabı Sorularının Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir