İstekleriniz ile İhtiyaçlarınız Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Mülakatta hangi kültürel değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

Bu yazıda “İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca cevapladık. İstek ve ihtiyaçlar arasında farklar bulunur. Bu ikisi arasındaki farklar şunlardır;

İstekleriniz ile İhtiyaçlarınız Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Farklar Nelerdir?

 1. İstek, kişinin bir şeye karşı duyduğu ilgi, yerine gelmesi durumunda mutlu olduğu şeydir.
 2. İhtiyaç, karşılanmadığı takdirde sağlığımızı ve hayatımızı tehlikeye sokan şeydir
 3. İstekler kişisel bir arzu duymadır.
 4. İhtiyaç yaratılıştan gelen dürtüdür.
 5. İstekler kişiden kişiye göre değişebilir
 6. İhtiyaçlar ortaktır.
 7. İstekler insanın hayatını daha kolaylaştırmasını sağlar
 8. İhtiyaçlar isteklere göre saha önceliklidir
 9. Yaşadığımız yerler, gelir düzeylerimiz değişse de yaşamak için zorunlu ihtiyaçlarımız değişmez.
 10. İsteklerimizden vazgeçebiliriz. İhtiyaçlarımızdan vazgeçemeyiz.
 11. İstekler keyif ve mutluluk verir. İhtiyaçlar karşılandığında acılarımız diner.İstek ve ihtiyaçlar arasındaki farklar

İLAVE BİLGİ NOTU

İhtiyaç Nedir?

İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şey ihtiyaç olarak adlandırılır.

Gıda, su, giysi ve barınma ihtiyacı yaşayabilmek için zorunludur. Bunlar temel ihtiyaçlarımızdır. Bu ihtiyaçlarımızın yokluğunda sorunlar yaşarız. Yaşadığımız yerler, gelir düzeylerimiz değişse de yaşamak için zorunlu ihtiyaçlarımız değişmez.

Maslow, İhtiyaçları şu şekilde ayrır.

 • Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)
 • Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
 • Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
 • Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)
 • Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir