I. Meşrutiyet’in Türk Tarihinde Demokrasinin Gelişimi Açısından Sizce Önemi Nedir?

I. Meşrutiyet’in Türk Tarihinde Demokrasinin Gelişimi Açısından Sizce Önemi Nedir?

I. Meşrutiyet’in Türk Tarihinde Demokrasinin Gelişimi Açısından Sizce Önemi Nedir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

I. Meşrutiyet’in Türk Tarihinde Demokrasinin Gelişimi Açısından Sizce Önemi Nedir?

I. Meşrutiyet’in Türk Tarihinde Demokrasinin Gelişimi Açısından Sizce Önemi Nedir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

I. Meşrutiyet’in önemi;

  • Halk ilk kez yönetimde temsil edilme hakkını kazandı. Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanuni esasi kabul edildi.
  • I. Meşrutiyet’in önemi demokratikleşme yolunda ilk adım olması, halkın yönetime katılmasının ilk defa gerçekleşmesi açısından I. Meşrutiyet önemlidir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Meşrutiyet Nedir?

Meşrutiyetmeşruti monarşianayasal monarşi ya da parlamenter monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi. Meşrutiyet, bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir.

Meşrutiyet Önemi?

  • Meşrutiyet’in ilanı ile ilk kez halk, yönetimde  söz sahibi oldu.
  • Halk ilk defa seçme, seçilme ve temsil hakkını kullanmıştır.
  • Osmanlı Devletinde Meşrutiyet yönetimi başlamıştır.
  • İki meclis açıldı. Birini halki diğerini padişah seçti.
  • II. Abdülhamit, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşını (93 Harbi) bahane ederek meclisi kapattı. Böylece I.Meşrutiyet sona erdi. ( 1 )
  • 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet ile Kanuniesasi tekrar yürürlüğe girdi.

I. Meşrutiyet demokratikleşme yolunda atılan ilk ciddi adımdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir