II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Hastanelerden Hangileri Günümüzde İşlevini Devam Ettirmektedir?

Bu yazıda “II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Hastanelerden Hangileri Günümüzde İşlevini Devam Ettirmektedir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. II. Abdülhamit döneminde bir çok hastane açılmıştır. Bu hastanelerden bazıları günümüzde de işlevlerini devam ettirmektedir. Günümüzde işlevlerini devam ettiren teyit edebildiğimiz hastaneler şunlardır;

II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Hastanelerden Hangileri Günümüzde İşlevini Devam Ettirmektedir?

II Abdülhamit’in yaptırdığı ve günümüzde işlevi devam eden hastanelerden teyit edebildiğim hastaneler şunlardır;

  • Beyoğlu Zükur/Belediye Hastanesi (1878-79)Yıldız Askerî Hastanesi (1886) ( Bugün Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.)
  • Haseki Hastanesi
  • Hamidiye Etfal Hastanesi günümüzde  Şişli Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.
  • İstanbul Guraba Hastanesi Ek Binalar (1900-1905) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakülte​si Hastanesi  olarak devam ediyor.
  • Gülhane Hastanesi (1898)
  • Kızılay
  • Haydarpaşa Numune Hastanesi (1902-1903)
  • Darülaceze 11. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

II. Abdülhamit Dönemi’nde, 89 genel kamu hastanesi, 27 kurum hastanesi, 74 asker hastanesi, 26 Hilal-i Ahmer hastanesi, 12
gayrimüslim cemaat hastanesi, 29 yabancı misyon hastanesi, 8 eğitim hastanesi, 8 kadınlara mahsus hastane, 8 doğumhane, 1
çocuk hastanesi, 2 akıl hastanesi, 23 frengi hastanesi, 3 verem sanatoryumu, 8 kolera hastanesi olmak üzere toplamda 300’den
fazla hastane yapılmıştır.

Sultan II. Abdülhamid döneminde de çağın ihtiyaçları doğrultusunda birçok sağlık kurumu açılmış, sağlık konusuyla ilgili pek çok yönetmelik hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir