“İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?

Bu yazıda ““İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Töre Türk devletlerinde büyük etkisi olmuştur.

“İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?

  1. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kuralları denilen “töre” oluşturmuştur.
  2. Bir Türk devleti yıkılsa da yeni kurulan devlette törelere göre yönetilmiştir.
  3. Töre, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur.
  4. Töreler toplumu yönetmek ve disiplin altında tutmakta etkili olmuştur.
  5. Töre Kağan dahil herkesin uyması gereken kurallar haline gelmiştir.
  6. Töre, Türk toplumunda gerek kağanın iktidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli bir koşuldur.
  7. Töreler devletin temeli kabul edilmiş,  kağanın hem keyfî hareket etmesini engellemiştir.

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Töre; bir toplumda yazılı olmayan, gelenekleşmiş kanun ve kurallardır. Töre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir