İlk Çağ’da Yaşayan Türk Toplumlarında Sosyal Sınıf Ayrımı Var Mıdır?

İlk Çağ’da Yaşayan Türk Toplumlarında Sosyal Sınıf Ayrımı Var Mıdır?

İlk Çağ’da Yaşayan Türk Toplumlarında Sosyal Sınıf Ayrımı Var Mıdır?  9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 58 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

İlk Çağ’da Yaşayan Türk Toplumlarında Sosyal Sınıf Ayrımı Var Mıdır?

İlk Çağ’da Yaşayan Türk Toplumlarında Sosyal Sınıf Ayrımı Var Mıdır?  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İlk Çağ’da yaşayan Türk toplumlarında sınıf ayrımı yoktur.
  2. Çünkü Türkler o çağda küçük topluluklar halinde göçebe olarak yaşıyorlardı.
  3. Ülke toprakları bütün bireylere aitti ve bireyler eşitti.
  4. Sosyal sınıf ayrımı daha çok yerleşik olarak yaşayan büyük toplumlarda görülmüştür.

Türk Töresinde Hırsızlık, Cinayet Ve Ordudan Kaçma Suçlarının Cezası Nedir?

İLAVE BİLGİ NOTU

Toplumsal Sınıf Nedir?

Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı  veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir. Genellikle bireyler sınıf içinde ekonomik konumlarına ve katmanlaşma sistemi içinde benzer siyasi ve ekonomik ilgilerine göre gruplaşmaktadırlar. ( 1 )

  • Toplumlarda sosyal sınıf yapısı oluşabilir.  Toplumu oluşturan bireyler arasındaki hiyerarşik farklılığı gösterir. Örneğin, Mezopotamya’da toplum; soylular, din adamları ve köleler gibi sınıflara ayrılırdı.
  • Asiller, tüccarlar, köleler, burjuva, işçi sınıfı,
  • Sosyal sınıflar herhengi bir kanunla düzenlenmez, aileden miras olarak kalır. Bir kanuni temeli yoktur. Sınıflar arası hareketlilik mümkündür.
  • Sosyal sınıf farklılıkları genelde ekonomik farklılıklara dayanır.

Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.[4] Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir