Aşağıda Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Erzurum Kongresi’nin toplanmasına öncülük etti. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına engel olmaya çalıştı. Bu amaçla, bölgeden kesinlikle göç edilmemesi kararını aldı. Cevap: Doğu Anadolu Mudafai Hukuk Cemiyeti
  2. İzmir’de Türklerin çoğunlukta olduğunu, dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaya çalıştı. Batı Anadolu’daki silahlı direniş hareketlerine, silah ve cephane sağladı.Cevap:İzmir Mudafai Hukuk Cemiyeti
  3. Doktor Esat Paşa (Işık) tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı. Cevap: Milli Kongre Cemiyeti
  4. Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak için çalıştı. Cevap: Trakya Paşaeli Mudafai Hukuk Cemiyeti
  5. Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu. Cevap: Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
  6. Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koydu. Cevap: Kilikyalılar Cemiyeti

Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini Ve Milli Mücadele’ye Katkılarını Aşağıya Yazınız.

8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı bölümü, 24.sayfa ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir