Mustafa Kemal’in ortaya çıkabilecek durumu önceden sezmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

, , Leave a comment

Mustafa Kemal’in ortaya çıkabilecek durumu önceden sezmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir? Mustafa Kemal’in üstün kişilik özellikleri vardır. Bir durumu önceden sezmesi Onun şu özelliğini gösterir.

Mustafa Kemal’in ortaya çıkabilecek durumu önceden sezmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir

İleri görüşlülük kişilik özelliğini göstermektedir.

İLAVE BİLGİ

Mustafa Kemal ileri görüşlülüğü özelliği sayaesinde Türk Milleti’nin durumunu ve geleceğini görmüş, gereken tedbirleri almış ve uygulamıştır. onun ileri görüş özelliği aldığı kararlar ve savaş meydanlarında çok açık bir şekilde görülür.

Çanakkale Savaşında düşmanın çıkartma yapacağı bölgesi bilmesi ve saldırıya geçmesi ileri görüş özelliğini bize anlatan en güzel örnektir.

Yarbay Mustafa Kemal’in Çanakkale cephesinde, düşmanın amacını ve asıl çıkarma bölgelerini, harekatın başlamasından önce tam bir doğrulukla teşhis etmesi ve gerekli tertip ve tedbirleri teklif etmesine rağmen, üst
komutanlıkça bu tekliflerin dikkate alınmaması harbin uzamasına ve çok miktarda insan zayiatına
yol açmıştır. ( 1 , 2 )

8.sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı  cevapları

 

Leave a Reply