İnsanların Tenlerinin Renginden Dolayı Ayrım Yapılması İnsan Haklarına Aykırıdır?

Güneş’in şekli yapısı ve hareketleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
İnsanların Tenlerinin Renginden Dolayı Ayrım Yapılması İnsan Haklarına Aykırıdır?

İnsanların Tenlerinin Renginden Dolayı Ayrım Yapılması İnsan Haklarına Aykırıdır? 6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

İnsanların Tenlerinin Renginden Dolayı Ayrım Yapılması İnsan Haklarına Aykırıdır?

İnsanların Tenlerinin Renginden Dolayı Ayrım Yapılması İnsan Haklarına Aykırıdır? sorusunun  cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İnsan hakları, ayrım yapılmaksızın yalnızca insan olduğu için insanın hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır.
  2. İnsanı insan yapan düşünmesi, fikirleri, inançları, vicdanı, ruhu,sevmesi ve hissettikleridir.
  3. Teninin rengi ise insanın insan olma özelliğini vermez.
  4. Ayrıca ten rengi insanın kendisini  seçemediği doğuştan gelen bir özelliğidir.
  5. Bu yüzden ten rengine göre ayrım yapılması insan haklarına aykırıdır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan Hakları Nedir?

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. ( 1 , 2 )

Özgürlük bir kişinin başkalarının özgürlüğüne zarar vermeden istediğini yapabilmesidir. Devletler kişilerin özgürlüklerini kanunlarla güvence altına almıştır. İnsan temel ve hakları doğuştan itibaren otomatik olarak kazanır.

Sınıf Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir