Sınıf Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Sınıf Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Sınıf Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız. 6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Sınıf Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Sınıf Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Sınıf, ortak bir alanda yaşayan insanların, toplum içindeki ekonomik, sosyal, kişisel ve başka özelliklerine göre tabakalara, derecelere göre ayrılmasıdır.
  2. Örneğin tarihte; zenginler, köleler, burjuvalar, işçi sınıfı, toprak sahipleri, soylular, asiller, köylüler, sermaye sahipleri gibi toplumsal sınıfları görmek mümkündür.
  3. Sınıf kavramı, insanı belirli bir alanda bir hayat tarzını yaşar. Sınıfın özelliklerini insan bir yaşam standardı olarak yaşar.
  4. Günümüzde de toplum içinde çeşitli sınıflar vardır. Fakat geçmişteki gibi temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaz.

İLAVE BİLGİ NOTU

Sınıf Kavramı İlk Defa; 1656’da Thomas Blount bir dilimci sınıf kavramını ilk kez şu şekilde tanımlamıştır.

 “insanların çeşitli hiyerarşik derecelere göre dağılımını ya da sıralanmasını” gösteren bir kavramdır.

Toplumsal Sınıf Nedir?

Toplumsal sınıftoplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir.

Toplumun çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu ayrım haklar, kişisel özellikler, ekonomik, meslek, zenginlik vb. durumlardan kaynaklanabilir.

Sınıflara ayrılmak geçmişte insanlar arasında büyük haksızlıklar meydana getirmiş olmasına rağmen, günümüzde “millet” kavramı ve fert kavramı önem arz etmektedir.

Toplumsal hiyerarşi ile özgürlük ve eşitlik arasında bir çelişki görünse de sosyal düzenin sağlanması bakımından
bu kaçınılmazdır. Yeter ki hiyerarşi liyakata göre oluşsun. ( 1 , 2 )

Gizem’in Babasının Açıklamasına Göre İlk Çağda İnsan Hakları Konusunda Hangi Gelişmeler Yaşanmıştır? Söyleyiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir