Jeopolitik Kavramı Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Jeopolitik Kavramı Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Jeopolitik Kavramı Hakkında Neler Biliyorsunuz? 10.sınıf Tarih dersi 1.Ünite sayfa 12 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Jeopolitik Kavramı Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Jeopolitik Kavramı Hakkında Neler Biliyorsunuz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Jeopolitik; devletlerin coğrafi özelliklerin ile siyasetleri arasındaki ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
  • Yeryüzü şekilleri, nüfus, kültürel ve ekonomik durum, siyasi sınırlar gibi unsurların devlet politikasını  ve bir ülkenin gelişmini başka ülkelerle olan ilişkilerini etkiler.
  • Yunanca toprak anlamına gelen geo ile politika anlamındaki politeia kelimelerinin birleşmesinde oluşmuştur.
  • Jeopolitik kavramı, ilk defa İsveçli siyaset bilimci Rudolf Kjellen tarafından kullanılmıştır.

Jeopolitik kelimesinin sözlük anlamı; ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin saptanmasıdır. ( 1 )

Jeopolitik Konumunun Bir Devletin Gelişimine Olan Etkilerine Hangi Örnekleri Verebilirsiniz?

  1. Örneğin Osmanlı Devleti. İlk kuruluşunda, bulunduğu toprakların verimli olması, gücü zayıflamış olan Bizans Devleti’ne komşu olması, sınır komşularının Türk beylikleri olması ve aralarında düşmanlıkların olmaması, doğudan göç eden Türkmenlerin Osmanlı nüfusunu artırmaları Osmanlı Devletinin gelişimini kolaylaştıran Jeopolitik etkilerdir.
  2. Türkiye’nin jeopolitik konumu sebebiyle, doğal enerji kaynakları ile diğer ülkeler arasında petrol, doğalgaz boru hatlarının kurulmasını sağlamış. Türkiye’yi siyasi, ekonomik bakımdan güçlendirmiştir.
  3. Örneğin, Tarihte İpek Yolu üzerinde kurulu ülkelerin zengin olmaları, bir ülkenin denize kıyısı olması ticaretini kolaylaştırır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir