Justinianus Kanunları Ve Cengiz Yasası’ndaki Aile Ve Ceza Hukukuna İlişkin Kuralların Farklılıklarını Yazınız.

Justinianus Kanunları Ve Cengiz Yasası’ndaki Aile Ve Ceza Hukukuna İlişkin Kuralların Farklılıklarını Yazınız.

Justinianus Kanunları Ve Cengiz Yasası’ndaki Aile Ve Ceza Hukukuna İlişkin Kuralların Farklılıklarını Yazınız.  9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 79 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Justinianus Kanunları Ve Cengiz Yasası’ndaki Aile Ve Ceza Hukukuna İlişkin Kuralların Farklılıklarını Yazınız.

Justinianus Kanunları Ve Cengiz Yasası’ndaki Aile Ve Ceza Hukukuna İlişkin Kuralların Farklılıklarını Yazınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Cengiz Yasaları hatanın tekrar yapılmaması için caydırıcı, sert cezalar verilmişir.
  2. Cengiz Yasalarında genellikle ölüm cezası verilmektdir.
  3. Justinianus Kanunları’nda suç ve ceza sisteminde suçluyu arındırma, iyileştirme ve korkutma amacı vardır.
  4. Justinianus Kanunları’nda hapis cezası uygulaması yoktu, bunun yerine suçluların manastırlara kapatılıyordu.
  5. Justinianus Kanunları’nda babaya söz hakkı verilirken, Cengiz Yasasında çocuğun durumu anneye göre belirlenmiştir.
  6. Justinianus Kanunları’nda çocuğa değer verilmemiş, gerekirse öldürülebilir denmiş, Cengiz Yasasında ise ev en küçük çocuğa kalır diyerek çocuklar korunmuştur.
  7. Justinianus’un hazırladığı kanunlarda toplumun en küçük birimi olan aile kurumu ve evlilik konusu dinî bir temele
    oturtulmuştur.

İLAVE BİLGİ NOTU

Cengiz Yasasındaki aile hukuku ile ilgili bir kanun şu şekildedir;

Baba öldüğü zaman yaşça büyük olanlar fazla hisse alırlar. En küçük oğul babasının evinde kalır. Çocukların derecesi, analarının derecesiyle tayin olunur.

Cengiz Han ülkeni daha iyi yönetilmesi için bazı kanunlar çıkartmıştır. Bu kanunlar hukuk, askeri ve günlük yaşantı konularına ilişkindir.

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar “Cengiz Han Yasası” olarak bilinir. Aslında bu yasanın tamamı bizzat Cengiz Han tarafından konulmuş olmayıp nesilden nesile aktarılan Moğol hukuk ve törelerinin bir kurallar mecmuası halinde düzenlenmesiyle oluşmuştur. Cengiz Han kağan seçildiği 1206 kurultayında bu kurallara bazı ilâveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir