Cengiz Yasası’nın Belirlenmesinde Moğol Kültürünün Etkileri Nelerdir?

Cengiz Yasası’nın Belirlenmesinde Moğol Kültürünün Etkileri Nelerdir?

Cengiz Yasası’nın Belirlenmesinde Moğol Kültürünün Etkileri Nelerdir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 79 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Cengiz Yasası’nın Belirlenmesinde Moğol Kültürünün Etkileri Nelerdir?

Cengiz Yasası’nın Belirlenmesinde Moğol Kültürünün Etkileri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Cengiz Yasa’sının tüm kanunları bizzat Cengiz Han tarafından konmamıştır. Yasaların hazırlanmasında Moğol Kültürü çok etkili olmuştur.
  2. Çünkü Cengiz Yasası nesilden nesile aktarılan Moğol kültürü yazılı hale getirilerek hazırlanmıştır.

Cengiz Yasası’nın Belirlenmesinde Kültürün Etkilerine Örnekler

Cengiz Yasası’ndan Bazıları

  • Çengiz Han, hiç birini diğerine tercih etmeksizin bütün dinlere hürmet edilmesini emretmiştir. Böyle hareket etmeyi Allah makbul hareket telâkki etmiştir. (Türk Hanlarının kültürüne uygundur. Türk Hükümdarları dinlere hürmet göstermişlerdir.)
  • Yemek yemekte olan adamlar yanından geçen adam derhal attan inmeli, yemek yiyenlerin müsaadesini almaksızın yemeğe oturmalı, yemek yiyenler de buna mâni olmamalıdır. ( Bu madde eski bir Türk aneneidir.  Bu ananenin hala Kazak-Kırgızlarda yaşamaktadır)
  • Askerlerin reisi olarak Çengiz emirler (generaller) tayin etmiştir ve Binbaşı, Yüzbaşı ve Onbaşılık rütbeleri ihdas etmiştir. ( Bu madde Türk anenelerine uygundur. Mete Han döneminden beri orduyu taksim etmek vardı.)

İLAVE  BİLGİ NOTU

Cengiz Han ülkeni daha iyi yönetilmesi için bazı kanunlar çıkartmıştır. Bu kanunlar hukuk, askeri ve günlük yaşantı konularına ilişkindir.

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar “Cengiz Han Yasası” olarak bilinir. Aslında bu yasanın tamamı bizzat Cengiz Han tarafından konulmuş olmayıp nesilden nesile aktarılan Moğol hukuk ve törelerinin bir kurallar mecmuası halinde düzenlenmesiyle oluşmuştur. Cengiz Han kağan seçildiği 1206 kurultayında bu kurallara bazı ilâveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir