Kağanların görevleri nelerdir?

Bu yazıda “Kağanların görevleri nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kağan yani hükümdar ilk Türk Devlerinde devletin yöneticisidir. Kağanlar ülkeyi yönetme görevinden başka şu görevleri de vardı;

Kağanların görevleri nelerdir?

Kağanların Görevleri

  • Devleti millet ve töreyi düzene koyar.
  • Halkın ihtiaçlarını karşılar.
  • Asayişi sağlar.
  • Halkın refah düzeyini arttır.
  • Halkın sevgisini kazanır
  • Devletin başı olarak iç ve dış siyaseti düzenler,
  • Savaş ve barışa karar verir, ordulara komutanlık eder, elçiler gönderir ve elçileri kabul ederdi.
  • Devlet teşkilatının her kademesindeki görevlileri tayin eder veya onları görevlerinden alırdı.

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Kağan(Kaan) Moğol ve Türk devletlerinde hükümdarlar tarafından kullanılan unvanlardan birisi ve göreceli olarak en eskilerindendir. Kağan

Türk devletlerinde kağan otağda oturur ve ülkeyi buradan yönetirdi. Otağlar göğü temsilen kubbeli yapılır ve göğün yerdeki sembolü sayılırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.