Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının sebep ve sonuçlarını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının sebep ve sonuçlarını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

SEBEBİ:

Türkiye Selçuklu Devleti’nde siyasi bütünlüğün parçalanmasına sebep olan Moğol İstilası ve Kösedağ Savaşında Türkiye Selçuklu Devletinin yenilmesi başlıca sebebidir.

SONUÇLARI:

İrili ufaklı birçok devlet kuruldu.

Anadolu’da siyasi birlik sağlanamamıştır.

Her beylik bulunduğu bölgeyi Türk İslam eserleri ile donatmıştır. Türkçe’nin kullanılmasını yaygınlaştırmıştırlardır. Böylece Türk-İslam kültürünün daha ileri düzeye çıkarmışlardır.

Belli başlı Anadolu şehirleri birer ilim merkezi haline geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir