Küresel Isınma (Gloabal Warming) ile ilgili İngilizce paragraf, kompozisyon

Küresel Isınma (Gloabal Warming) ile ilgili İngilizce paragraf, kompozisyon örneği yazdık. İngilizce kompozisyonun Türkçe çevirisini , Türkçesini alt bölümde yazdık. Kompozisyon şeklinde yazacaksanız başlık kısımlarını yazmasanız daha iyi olur. Paragraf olarak yazacaksanız sadce bir başlık altını yazabilirsinizi. İklim değişikliği, küresel ısınma konulu kısa paragraf ve kompozisyon örneği yazdık.

Küresel Isınma (Gloabal Warming) ile ilgili İngilizce paragraf, kompozisyon

When microbes enter our body, we get sick and have a fever. We should take medicine to be healthy. If we do not take medicine, our health becomes bad. Our world has a fever, so the world is sick.

What is Global Warming? 

The temperature of the earth is increasing. Scientifically, this is called global warming. As you see from the chart of NASA, the temperature has increased substantially in recent years. While the earth’s temperature was 0,7 degrees in 1880, it is 1,7 degrees in 2020. There is a big difference between the two pictures. 

How does global warming occur?  

The atmosphere surrounds our world like a thin blanket.  Normally, the sunlight hits our world, some sunlight is absorbed from The Earth, and the other part is reflected into space. When carbon dioxide gas increases, sunlight cannot go to space and is reflected back to the earth, so the temperature of the earth increases more and more. This event is called the greenhouse effect.

What causes global warming? 

Since the Industrial Revolution factories have used fossil fuel to produce electricity.  Also, cars use fossil fuels. Due to this process, a huge amount of carbon dioxide is released into the atmosphere. There are currently about 1.42 million cars in the world, and they emit 2.23 million cubic meters of carbon dioxide gas this year.  The second cause of global warming is deforestation.  When photosynthesizing A tree absorbs carbon dioxide and releases oxygen into the atmosphere. A tree living forty years absorbs 900 kg of greenhouse gases.  In this way, Harmful gases in the atmosphere do not increase. Unfortunately, people cut trees and forests will vanish.

According to scientific records, 4000 years ago there were 8 billion hectares of forest. but today there are 3.2 billion hectares of forest. These figures clearly show why deforestation is causing global warming. What Are the Harmful Effects of Global Warming? Glaciers are melting due to global warming, and the sea level is rising. The climate is changing. It causes floods, storms, and droughts in different places. Animals and plants suffer from this bad situation. The balance in nature is disturbed and living conditions become difficult for all living things. For example, polar bears cannot survive without glaciers. Coral reefs cannot survive in warming seas. The cities on the coast will be under the sea. Also, If we cannot farm, then we will die of starvation. And this bad situation continues and ends with the destruction of the world.

How Can We Stop  Global Warming?

 We must do something immediately to protect the world. The world is dying by day by day because of people’s activities. We must reduce the use of fossil fuels. If we do not use fossil fuels, the temperature of the Earth will not increase. Another way to stop global warming is to use electric vehicles. In addition, we should buy electronic home devices that consume less electricity.  We use our home LED lightbulbs because they use up less energy than ordinary bulbs. Renewable energy should be produced. For example, solar power and wind power. Personally, we shouldn’t use perfumes because there are harmful gases in perfumes. We must protect our forests because trees consume carbon dioxide and trees should be planted. In addition, the government must take the necessary precautions. 

In conclusion, as a result, global warming is the result of human activities. The only guilty thing is the people. If we do not take action, our world will become an uninhabitable place in the future. And we have no place to live but the world. So let’s protect our world. (ÖDEVHANE tarafından yazılmıştır.)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mikroplar vücudumuza girdiğinde hastalanırız ve ateşimiz çıkar. Sağlıklı olmak için ilaç kullanmalıyız. İlaç almazsak sağlığımız bozulur. Dünyamızın ateşi var, dolayısıyla dünya hasta.

Küresel ısınma nedir?

Dünyanın sıcaklığı artıyor. Bilimsel olarak buna küresel ısınma denir. NASA’nın haritasından da görebileceğiniz gibi son yıllarda sıcaklıklar oldukça arttı. 1880 yılında dünyanın sıcaklığı 0,7 derece iken 2020 yılında 1,7 derecedir. İki resim arasında büyük fark vardır.

Küresel ısınma nasıl oluşur?

Atmosfer dünyamızı ince bir battaniye gibi sarmaktadır. Normalde güneş ışınları dünyamıza çarpar, güneş ışınlarının bir kısmı Dünya’dan emilir, bir kısmı da uzaya yansır. Karbondioksit gazı arttığında güneş ışığı uzaya gidemez ve dünyaya geri yansır, dolayısıyla dünyanın sıcaklığı daha da artar. Bu olaya sera etkisi denir.

Küresel ısınmaya ne sebep olur?

Sanayi Devrimi’nden bu yana fabrikalar elektrik üretmek için fosil yakıt kullanıyor. Ayrıca arabalar fosil yakıt kullanıyor. Bu işlem nedeniyle atmosfere büyük miktarda karbondioksit salınır. Şu anda dünyada yaklaşık 1,42 milyon araba var ve bu arabalar bu yıl 2,23 milyon metreküp karbondioksit gazı salıyor. Küresel ısınmanın ikinci nedeni ormansızlaşmadır. Fotosentez yaparken Bir ağaç karbondioksiti emer ve oksijeni atmosfere salar. Kırk yıl yaşayan bir ağaç 900 kg sera gazını emer. Bu sayede atmosferdeki zararlı gazlar artmaz. Ne yazık ki insanlar ağaçları kesecek ve ormanlar yok olacak.

Bilimsel kayıtlara göre 4000 yıl önce 8 milyar hektar orman vardı. ama bugün 3,2 milyar hektar orman var. Bu rakamlar ormansızlaşmanın neden küresel ısınmaya neden olduğunu açıkça gösteriyor. Küresel Isınmanın Zararlı Etkileri Nelerdir? Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. İklim değişiyor. Farklı yerlerde sel, fırtına ve kuraklığa neden olur. Hayvanlar ve bitkiler bu kötü durumdan zarar görürler. Doğadaki denge bozuluyor ve yaşam koşulları tüm canlılar için zorlaşıyor. Örneğin kutup ayıları buzullar olmadan yaşayamazlar. Mercan resifleri ısınan denizlerde hayatta kalamaz. Kıyıdaki şehirler deniz altında kalacak. Ayrıca çiftçilik yapamazsak açlıktan öleceğiz. Ve bu kötü durum dünyanın yok olmasıyla devam eder ve biter.

Küresel Isınmayı Nasıl Durdurabiliriz?

Dünyayı korumak için derhal bir şeyler yapmalıyız. Dünya, insanların faaliyetleri yüzünden her geçen gün ölüyor. Fosil yakıt kullanımını azaltmalıyız. Fosil yakıtları kullanmazsak dünyanın sıcaklığı artmaz. Küresel ısınmayı durdurmanın bir diğer yolu da elektrikli araç kullanmak. Ayrıca daha az elektrik tüketen elektronik ev aletleri satın almalıyız. Evlerimizde LED ampuller kullanıyoruz çünkü bunlar sıradan ampullere göre daha az enerji tüketiyor. Yenilenebilir enerji üretilmeli. Örneğin güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi. Kişisel olarak parfüm kullanmamalıyız çünkü parfümlerin içerisinde zararlı gazlar bulunmaktadır. Ormanlarımızı korumalıyız çünkü ağaçlar karbondioksit tüketir ve ağaç dikilmesi gerekir. Ayrıca devletin gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Sonuç olarak küresel ısınma insan faaliyetlerinin bir sonucudur. Tek suçlu halktır. Eğer önlem almazsak gelecekte dünyamız yaşanmaz bir yer haline gelecektir. Ve dünyadan başka yaşayacak yerimiz yok. O halde dünyamızı koruyalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir