Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 46 kırk altı Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SPEAKING
Work in pairs. Imagine there is a problem with the product you’ve bought. Make a dialogue and act it out with your partner. Student A is a shop assistant. Student B is a customer.

4 Fill in the blanks with object pronouns.

ANSWER
1. me
2.them
3.it
4.him
5.me

1. Help me, please. I have got a lot of homework.
2. Phone Sam and Bares. Invite them to the party.
3. Save money. Put it in the moneybox.
4. This is my little brother. Look at him! He’s so cute.
5. Can you lend me £10?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

KONUŞUYORUM
Çiftler halinde çalışın. Aldığınız üründe bir sorun olduğunu düşünün. Partnerinizle bir diyalog kurun ve bunu canlandırın. Öğrenci A bir tezgâhtardır. Öğrenci B bir müşteridir.

4 Boşlukları nesne zamirleriyle doldurun.

CEVAP
1. ben
2.onlar
3.it
4.onu
5. ben

1. Bana yardım edin lütfen. Bir sürü ödevim var.
2. Sam ve Bares’e telefon edin. Onları partiye davet et.
3. Tasarruf edin. Para kutusuna koy.
4. Bu benim küçük kardeşim. Ona bak! O çok sevimli.
5. Bana 10 sterlin borç verebilir misiniz?


Complete the dialogue with the phrases below
Shop assistant: 1
What can I do for you?
Customer: I’m just looking for a dress for my
graduation party.
Shop assistant: Let’s have a look. 2 How about this one?
_ _ _ _ _ _ _ _
Customer: It’s a nice dress. May I try it on?
Shop assistant: 3 Sure.
Customer: How much is it?
Shop assistant: 4 It’s £ 65

Customer: Wow! It’s expensive for me.

Answer Key
Shop assistant: 1 What can I do for you?
Shop assistant: 2 How about this one?
Shop assistant: 3 Sure.
Shop assistant: 4 It’s £ 65

CHECK THIS OUT!
When we ask someone’s
permission, we say;
A: Can/ May I come in?
B: Certainly/ Sure/ Of course!
A: Could I talk to Mr. Estefan?
B: Sorry, he is engaged now.
When we offer, we say;
A: Can/ May I help you?
B: Yes, please.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Diyaloğu aşağıdaki ifadelerle tamamlayın
Mağaza asistanı: 1
Sizin için ne yapabilirim?
Müşteri: Sadece benim için bir elbise arıyorum.
mezuniyet partisi.
Tezgâhtar: Bir bakalım. 2 Buna ne dersin?
_ _ _ _ _ _ _ _
Müşteri: Güzel bir elbise. Deneyebilir miyim?
Tezgâhtar: 3 Elbette.
Müşteri: Ne kadar?
Tezgâhtar: 4 £ 65

Müşteri: Vay canına! benim için pahalı

Cevap anahtarı
Mağaza asistanı: 1 Sizin için ne yapabilirim?
Tezgâhtar yardımcısı: 2 Buna ne dersiniz?
Tezgâhtar: 3 Elbette.
Tezgâhtar: 4 £ 65

BUNU KONTROL EDİN!
birine sorduğumuzda
izin diyoruz;
A: Girebilir miyim?
B: Kesinlikle/ Elbette/ Elbette!
A: Bay Estefan ile konuşabilir miyim?
B: Üzgünüm, o şimdi nişanlı.
Teklif ettiğimizde diyoruz ki;
A: Size yardımcı olabilir miyim?
B: Evet, lütfen.


 

6 SPEAKING
Work in pairs. Ask and answer the questions in turn.
1. Where is your favourite place to shop? Why?
2. Is there a shopping mall or a market in your neighbourhood? If yes, where?
Give its location (using near, behind or between…).
3. What time is it open and closed?
4. Are you addicted to shopping?
5. What are the advantages and disadvantages of shopping online?

CHECK THIS OUT!
When we ask the price of something, we say;
A: How much is it?
B: It’s 95p.
A: How much are the CDs?
B: They’re £ 1 each.
When we ask the number of things, we say;
A: How many credit cards have you got?
B: Only one.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 KONUŞMA
Çiftler halinde çalışın. Soruları sırayla sorun ve cevaplayın.
1. En sevdiğiniz alışveriş yeri neresidir? Neden? Niye?
2. Mahallenizde alışveriş merkezi veya market var mı? Evet ise nerede?
Konumunu belirtin (yakın, arka veya arasında kullanarak…).
3. Saat kaçta açık ve kapalı?
4. Alışveriş bağımlısı mısınız?
5. Online alışverişin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

BUNU KONTROL EDİN!
Bir şeyin fiyatını sorduğumuzda deriz ki;
C: Ne kadar?
B: 95p.
A: CD’ler ne kadar?
B: Tanesi 1 sterlin.
Şeylerin sayısını sorduğumuzda deriz ki;
A: Kaç tane kredi kartın var?
B: Sadece bir tane.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir