Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 24

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 24. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 24 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 24

SAYFA 24 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

WRITING
a Unscramble the sentences and write a paragraph about the
country in each picture.

Answer Key
1. It is a kingdom. People like their king. Bangkok is the capital city. Their language is Thai. It’s famous for Siamese cats.
2. It is a large country. The capital city is Cairo. Agriculture and tourism are important for this country. It’s famous for Pyramids, ancient civilization, and temples. The Nile is the longest river in the world.

b Find out which countries they are.

Answer Key
1. Thailand, 2. Egypt

c Look at the texts in 3a and write a similar paragraph about your country.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

YAZI a Cümleleri çözün ve konu hakkında bir paragraf yazın. her resimde ülke Cevap anahtarı 1. O bir krallıktır. İnsanlar krallarını sever. Bangkok başkenttir. Dilleri Taycadır. Siyam kedileri ile ünlüdür. 2. Büyük bir ülkedir. Başkent Kahire’dir. Tarım ve turizm bu ülke için önemlidir. Piramitleri, antik uygarlığı ve tapınakları ile ünlüdür. Nil dünyanın en uzun nehridir. b Hangi ülkeler olduklarını öğrenin. Cevap anahtarı 1. Tayland, 2. Mısır c 3a’daki metinlere bakın ve ülkeniz hakkında benzer bir paragraf yazın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir