Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 25

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 25. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 25 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 25

SAYFA 25 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 WRITING
a Read the postcard and answer the questions.

Hi Mum and Dad,
I’m in İstanbul now. I’m in a small hotel. I have got a roommate
from Spain. He can speak English. He is a translator.
This is a picture of the Blue Mosque. İstanbul is a wonderful city. Turkish people are helpful. Their cuisine is wonderful.
See you soon.
Robert

Answer Key
1. He is in İstanbul now. 3. He is a translator.
2. It is the Blue Mosque. 4. Yes, it is.

b Look at the postcard above and write a similar postcard to your friend or your family.

c. There are two spelling mistakes in each sentence below. Find and correct the mistakes.

Answer Key
1. Portuguese/ Canada
2. Russia/ country
3. nationality/ birthplace
4. Scotland/ Edinburgh

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 YAZI
a Kartpostalı okuyun ve soruları yanıtlayın.

Merhaba anne ve baba,
Şimdi İstanbul’dayım. Küçük bir oteldeyim. bir oda arkadaşım var
İspanya’dan. İngilizce konuşabiliyor. O bir tercüman.
Bu, Sultanahmet Camii’nin bir resmi. İstanbul harika bir şehir. Türk insanı yardımseverdir. Onların mutfağı harika.
Yakında görüşürüz.
Robert

Cevap anahtarı
1. Şu anda İstanbul’da. 3. O bir tercümandır.
2. Sultanahmet Camii’dir. 4. Evet, öyle.

b Yukarıdaki kartpostala bakın ve arkadaşınıza veya ailenize benzer bir kartpostal yazın.

c. Aşağıdaki her cümlede iki yazım hatası vardır. Hataları bulun ve düzeltin.

Cevap anahtarı
1. Portekizce/ Kanada
2. Rusya/ülke
3. uyruk/doğum yeri
4. İskoçya/ Edinburg

DİĞER SAYFALARIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir