Medreselerde Hangi Konularda Eğitim Veriliyordu?

Medreselerde Hangi Konularda Eğitim Veriliyordu?

Medreselerde Hangi Konularda Eğitim Veriliyordu? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Medreselerde Hangi Konularda Eğitim Veriliyordu?

Medreselerde Hangi Konularda Eğitim Veriliyordu? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Osmanlı medreselerinde görülen dersler anahatlarıyla şu konulard eğitim veriliyordu.

 1. Arapça (sarf, nahiv, belâgat, vs.)
 2. Tefsir
 3. Hadis
 4. Fıkıh (İslâm Hukuku)
 5. Kelâm ve Akaid
 6. Mantık
 7. Astronomi
 8. Fizik
 9. Hesap Hendese
 10. Tarih
 11. Coğrafya
 12. Tıp
 13. Hat sanatı
 14. Tasavvuf

Günümüzde medreselerin yerini hangi kurumlar almıştır?

Medreselerin yerini, günümüzde orta, lise ve üniversite kurumları almıştır.

Medrese sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul ve üniversite eğitimi veren, İslami kimliği sebebiyle sadece müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliğindedir.

BİLGİ NOTU

 • Türklerde en eski eğitim kurumları medreselerdir.
 • İlk medrese Karahanlılar zamanında kuruldu.
  Büyük Selçuklu Devleti zamanında Nizamülmülk adıyla Nizamiye Medreseleri kurulmuştur.
 • İlk Nizamiye Medresesi 1046 yılında Nişaburda kuruldu.
  Nizamiye Medreseleri daha sonra kurulan medreselere örnek alındı.
 • Osmanlılarda ilk medrese 1331’de Orhan Bey tarafından kurulan İznik Medresesi’ydi.

Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminin temeli medreselerdi. Medreselerde nakli ve akli bilimlerin eğitimleri verilmiştir.

Nakli bilimlerde İslam Dinine ait tefsir, fıkıh, kelam vb bilgiler verilirken, akli bilimlerde bilimsel konularda eğitim verilmekteydi.

Atanılan ilk müderris ise Davud el-Kayserî’dir.

Medreseler en yüksek seviyesine Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında ulaştı. ( 1 , 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir