Metinde Bilge Kağan Türk milletine hangi öğütleri veriyor? Söyleyiniz.

Metinde Bilge Kağan Türk milletine hangi öğütleri veriyor? Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Orhun Anıtlarından bir bölümün verildği yazıyı okuyarak soruların cevaplarını yazalım. Bilge Kağan şu öğütleri vermektedir.

Metinde Bilge Kağan Türk milletine hangi öğütleri veriyor? Söyleyiniz.

  1. Töresine sahip çıkmasını
  2. Kağana karşı hata etmemelerini
  3. Çin Devleti’nin ipek ve tatlı sözlerine kanmamaları
  4. Ötüken terk etmemeleri
  5. Bu günlere nasıl gelindiğini ve hakanın yaptığı iyilikleri unutmamaları öğütlerini vermiştir.

2. Metinden yola çıkarak Türkler hangi ekonomik faaliyetleri yapmaktadır? Söyleyiniz

Ticaret ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaktadır.

3. Orhun Yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız.

Orhun yazıtlarının önemi Türk tarihinin ilk yazılı belgesi olması, Türk tarihi hakkında önemli bilgiler vermesi, son derece gelişmiş bir edebi metinle yazılmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir