Metindeki Olay Ve Olguları Tespit Ediniz.

Cumhuriyet anlamı
Metindeki Olay Ve Olguları Tespit Ediniz.

Metindeki Olay Ve Olguları Tespit Ediniz.  9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 27 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Metindeki Olay Ve Olguları Tespit Ediniz.

Metindeki Olay Ve Olguları Tespit Ediniz.  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Metindeki Olaylar: (Vaka)

  1. II. Göktürkler’in 744’de Uygurlar tarafından yıkılması
  2. Çinlilerin Bagatur Tudun’u öldürmesi
  3. 751 Talas Savaşı
  4. Sasaniler’in yıkılması
  5. 794 yılında Bağdat’ta bir kağıt imalathanesi kurulması

Metindeki Olgular: (Vakıa)

  1. Çinlilerin batıya doğru ilerlemeleri
  2. Çinliler’in Batı Türkistan’a hakim olma emellerinden vazgeçmek zorunda kalması
  3. Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyet’in Türkler arasında yayılması.
  4. Batı Türkistan’da Türk nüfuzunun güçlenmesi
  5. Kağıtın üretimin İslam ülkelerine ve Avrupa’ya yayılması

Yukarıdaki Noktalı Yerlere Uygun Olay Ve Olgu Örnekleri Yazınız.

İLAVE BİLGİ NOTU

Metindeki olay ve olguları aşağıdaki tanımlara göre tespit ettik. Örneğin bir savaşın yeri, zamanı bellidir. Şu tarihte, şurada şu devletler arasında olmuş diyebiliriz. Bu olaydır. Bu savaşın sonuçları ise olgudur.

Olay: (Vaka) İnsanlığı etkileyen konularda meydana gelen gelişmelerdir. Somut bilgi içerir, yer ve zaman bildirir. Başlangıç ve bitiş süreleri bellidir.

Olgu: (Vakıa) İnsanlığı etkileyen olayların çıkardığı sonuçlardan dolayı meydana gelen uzun süreli değişimlerdir. Belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir.

Olaylar kısa süre içerisinde olan değişiklikleri, olgular zaman içinde yavaş yavaş meydana gelen değişimleri anlatır.

Tarih Nedir?

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir