Türk Tarihini Çağlara Ayırma Konusunda Zeki Velidi Togan Ve İbrahim Kafesoğlu Gibi Tarihçilerin Teorileri Nelerdir?

Türk Tarihini Çağlara Ayırma Konusunda Zeki Velidi Togan Ve İbrahim Kafesoğlu Gibi Tarihçilerin Teorileri Nelerdir?

Türk Tarihini Çağlara Ayırma Konusunda Zeki Velidi Togan Ve İbrahim Kafesoğlu Gibi Tarihçilerin Teorileri Nelerdir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 26 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Türk Tarihini Çağlara Ayırma Konusunda Zeki Velidi Togan Ve İbrahim Kafesoğlu Gibi Tarihçilerin Teorileri Nelerdir?

Türk Tarihini Çağlara Ayırma Konusunda Zeki Velidi Togan Ve İbrahim Kafesoğlu Gibi Tarihçilerin Teorileri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Zeki Velidi Togan

Zeki Velidi Togan, tarih sınıflandırmasının Avrupa ve Hristiyan temelli olmasını eleştirmiştir.

Türk tarihini milli görüş unsuru çerçevesinde aşağıdaki gibi üçe ayırmıştır:

  1. 15. yüzyıl ortalarına kadar süren ilerleme ve yükselme çağı,
  2. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar süren gerileme ve çökme çağı,
  3. Günümüz.

İbrahim Kafesoğlu

İbrahim Kafesoğlu tarihin üçlü sınıflandırılması hakkında bilgi vermekte olup yeni bir tasnif biçimi öne sürmemektedir. Çağların yatay, dikey ve ideolojik olmak üzere üçe ayrıldığından bahseder.

Tarihlerinin bağımsız bir şekilde incelenmesi gereken yerleri yatay bölme, tarihi (medeniyet, kültür, siyaset) alt başlıklar halinde incelemeye dikey bölme, bir siyasi görüş temel alınarak yapılan tasnife ise ideolojik bölme denir. Bu incelemede ülkemiz yatay bölmeye dahil edilmektedir. ( 1 ,  2 )

Metindeki Olay Ve Olguları Tespit Ediniz.

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarihin çağlara ayrılmasında 3’lü sistem kullanılmaktadır. Bu üçlü sistem Avrupa’nın ve Hristiyan inancı esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu sistemin tüm dünyanın tarih olgusunu tarif edemeyeceği için Zeki Velidi Togan ve İbrahim Kafesoğlu alternatif çağ teorileri ileri sürmüştür.

Türk tarih sisteminin bu 3’lü sistemi kullanması yanlış olacağı değerlendiren bir çok tez internette mevcuttur.

Özellikle de oldukça zengin bir tarihi geçmişi olan Türk ve İslam Tarihinin halen bu sistemle üçe ayrılması son derece yanlıştır. ( 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir