Metinlerden Hareketle, Kutadgu Bilig Ve Dîvan-ı Lügati’t-türk’te Eğitim Ve Bilime Verilen Önem Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Bu yazıda “Metinlerden Hareketle, Kutadgu Bilig Ve Dîvan-ı Lügati’t-Türk’te Eğitim Ve Bilime Verilen Önem Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.  Kutadgu Bilig Ve Dîvan-ı Lügati’t-Türk’te eğitim ve bilme verilen önem şu şekilde anlatılmıştır.

Metinlerden Hareketle, Kutadgu Bilig Ve Dîvan-ı Lügati’t-Türk’te Eğitim Ve Bilime Verilen Önem Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Bilimin devlet ve eğitim alanında ön planda olduğu, insanın bilim ile değer kazandığı, bilim sahibi kişilere önem verilmesi gerektiği bu metinlerde belirtilmiştir.

Bir devlet adamı, devlet adamı olabilir ama bilimle eğitilmiş bir devlet adamının yönetiminde de başarılı olacağı,  bilim sahibi kişilere gerekli saygının gösterilmesi ve onun gösterdiği yolda gidilmesi gerektiği anlatılmıştır.

Kutadgu Bilig
Beylerden bilgili olanlardır ki,
İyi yasalar koymuşlardır.
Akıllı, bilgili, yumuşak huylu bey,
Görev vermek için erdemli insanlar arar.

Dîvan-ı Lügati’t Türk
Bilgin kimseyi hoş tutup, sözünü dinle!
Erdem kazan, öğrendiğini yaptığın işte kullan.
Oğlum sana fazileti miras bırakıyorum.
Bilgin adam bularak onun tarafına bak 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tariki Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir