Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurları Yazınız Ve Bunlardan Din Unsurunu Açıklayınız.

Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurları Yazınız Ve Bunlardan Din Unsurunu Açıklayınız.

Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurları Yazınız Ve Bunlardan Din Unsurunu Açıklayınız.  9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 39 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurları Yazınız Ve Bunlardan Din Unsurunu Açıklayınız.

Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurları Yazınız Ve Bunlardan Din Unsurunu Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Dil
  2. Dini inanışlar
  3. Devlet yapısı
  4. Coğrafi birliktelik
  5. Musiki
  6. Ülkü Birliği
  7. Kültür birliği
  8. Tarih birliği
  9. Örf adet, gelenek görenek birliği

Din Unsurunu Açıklayınız.

Din bir toplumun dini düşünce ve inaçlarını kapsar. Toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen dini inanışlar toplumun birlikteliğini arttırır. Toplumu aynı düşünce etrafında toplar. Yaşayış görüşünü, değerlerini şekillendirir.

Dinin emirlerine göre yaşayan toplumda ortak hareket etmenin gücü birlikteliği artırır.

“Tarihçi, Araştırma Yaparken Olayın Geçtiği Dönemin Koşullarını Dikkate Almalıdır.”

İLAVE BİLGİ NOTU

Milli Birlik, ortak amaçlara yönelmede bütün toplumun aynı yönde hareket etme bilincinde olmasını ifade eder.

Milli Birliği sağlayan bir çok unsur vardır. Bu unsurlardan bazılarını yukarıda sıraladık. Bu unsurlar sayesinde toplum birlikteliği artar. Toplum bir bütün halinde ortak bir amaç etrafında yaşar. Bireyler bu unsurların kuvveti sayesinde topluma karşı aidiyet hisseder.

Örneğin, aynı dili konuşmak toplumun bir parçası olduğumuzu hissettirir. Yabancı bir ülkeye gittiğimizde dilin farklı oluşu insanı toplumdan uzakta tutar.

Millî birlik ve beraberlik, milletçe birliği ve ortak amaçlara yönelmede de birliği ifade eder. Atatürk’ün dediği gibi, “Millî hedefler, millî irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir” ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir