Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz?

Size göre çevremiz ile doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?
Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz?

Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz?   9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 39 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz?

Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Tarih Bilimini öğrenmenin bir çok faydası vardır. Bu yüzden tarih bilimini öğrenmeliyiz. Bu faydalardan bazıları şunlardır;

 1. Tarih insanda araştırma ve kanıt kullanma becerisini arttırır,
 2. Sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 3. İnsana çok yönlü düşünme yeteneği sağlar.
 4. Tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.
 5. Geçmişi anlama becerisi gelişir.
 6. Diğer toplum ve milletlerle yapılan karşılaştırmalar, bireye özgüven kazandıracağı gibi başka milletlere empati duymasını sağlar.
 7. Tarih sayesinde dünyanın mirasını anlayan insanı, kendisi ve çevresiyle barışık bir birey olarak geliştirir.
 8. İnsan; mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlar.
 9. İnsan geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki hataları tekrar etmez.
 10. Milli bilinç oluşturur, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı sağlar.
 11. Toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.
 12. İnsan kendini bir toplum kimliği içinde tanımlayabilir.
 13. İnsanın milletine karşı aidiyet duygusu beslemesini sağlar.
 14. İnsanların hem kendi hem toplum içinde bulunduğu dünayada meydana gelen değişmelere uyum sağlamasına yardımcı olur.
 15. İnsanın kültür seviyesini yükseltir.
 16. İnsanın aile, ülke ve millet sevgisini güçlendirir.
 17. Diğer insan, toplum ya da milletlerle ilişkilerini düzenlemesinde yardımcı olur.
 18. Bu yüzden tarih bilimini öğrenmeliyiz.

Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurları Yazınız Ve Bunlardan Din Unsurunu Açıklayınız.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bir bilim olarak, tarih öğrenmenin insana sağladığı bir çok fayda vardır.

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir