Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz.

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Buse dernek başkanı ile konuşuyor. Dernek Başkanı düşüncelerini açıklıyor. Bu durumu düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendirelim.

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz.

Anayasamızın 26. maddesi düşünce özgürlüğünü tanımlar. Bu maddeye göre,

Madde 26 – Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Dernek Başkanı kitle iletişim aracı olan televizyonu kullanarak düşüncelerini özgür bir biçimde açıklamıştır.

İLAVE AÇIKLAMA

Kitle iletişim özgürlüğünün gerçekleşebilmesi bazı temel unsurlara bağlıdır. Bunlar haberleşmeye ulaşabilme hakkı, haberi açıklayabilme hakkı ve haberi yayabilme hakkından oluşmaktadır.

Demokratik toplumları diğer toplumlardan ayıran en önemli özellik, düşünceyi açıklama özgürlüğünün olmasıdır. Toplumdaki her insan, gerek yetiştiği çevre gerek aldığı eğitim ve gerekse kültürü ile birbirinden farklı düşüncelere sahiptir. Bu düşünceleri serbestçe açıklayan toplumlarda, hem birbirine saygı kültürü oluşmakta hem barış içinde yaşama olanakları artmakta hem de farklılıklar topluma zenginlik katmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.