“Olayları yaşandığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme” sözüyle ne anlatılmak istendiğini belirtiniz.

“Olayları yaşandığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme” sözüyle ne anlatılmak istendiğini belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarih bilimi geçmiş dönemleri değerlendirirken o dönemin şartlarını göz önüne alır. Bu sözde ne anlatılmak istendiğini kısaca açıklayalım,

“Olayları yaşandığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme” sözüyle ne anlatılmak istendiğini belirtiniz.

Tarihi olaylar ele alınırken tarihi bilgilerin kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir.

Uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir.

Geçmişteki dönemlerdeki kültür, bilgi, inançlar, hayata bakış açısı farklıdır. Bu bilgiler ışığında olaylar yaşandığı dönem göz önünde bulundurularak değerlendirmelidir.

Örneğin, kölelik düzeni varlığını binlerce yıl devam ettirmiştir. Bu nedenle o ruha göre bir açıklama ve yorum yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu yüzden, Tarihçi; geçmişe ait bir bilgiyi, gerçeği anlamak için kullanır. Belgeler, yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir