İnsanların niçin tarih öğrenmeleri gerektiği konusundaki görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanların niçin tarih öğrenmeleri gerektiği konusundaki görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarih bilimi geçmişe ışık tutar, geleceği aydınlatır. İnsanlar niçin tarih öğrenmelidir kısaca yazalım,

İnsanların niçin tarih öğrenmeleri gerektiği konusundaki görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

 1. Tarih insanda araştırma ve kanıt kullanma becerisini arttırır,
 2. Sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 3. İnsana çok yönlü düşünme yeteneği sağlar.
 4. Tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.
 5. Geçmişi anlama becerisi gelişir.
 6. Diğer toplum ve milletlerle yapılan karşılaştırmalar, bireye özgüven kazandıracağı gibi başka milletlere empati duymasını sağlar.
 7. Tarih sayesinde dünyanın mirasını anlayan insanı, kendisi ve çevresiyle barışık bir birey olarak geliştirir.
 8. İnsan; mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlar.
 9. İnsan geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki hataları tekrar etmez.
 10. Milli bilinç oluşturur, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı sağlar.
 11. Toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.
 12. İnsan kendini bir toplum kimliği içinde tanımlayabilir.
 13. İnsanın milletine karşı aidiyet duygusu beslemesini sağlar.
 14. İnsanların hem kendi hem toplum içinde bulunduğu dünyada meydana gelen değişmelere uyum sağlamasına yardımcı olur.
 15. İnsanın kültür seviyesini yükseltir.
 16. İnsanın aile, ülke ve millet sevgisini güçlendirir.
 17. Diğer insan, toplum ya da milletlerle ilişkilerini düzenlemesinde yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.