Tarih biliminin tanımını yapmaya çalışınız

Tarih biliminin tanımını yapmaya çalışınız sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bir bilim olarak tarihin tanımını kısaca yazdık. Tarih bilimi insanın geçmişine dair olayları bulguların ve kendi sistematiği içinde inceler. Tarih biliminin tanımını şu şekilde yapabiliriz.

Tarih biliminin tanımını yapmaya çalışınız

Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların sebep
ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir.

Tarih biliminin diğer bir tanımı;

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır.

Tarihin konusu, zaman içinde insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.