Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.

Bu yazıda “Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.” sorunun cevabını kısaca yazdık. Türk tarih profesörü Osman Turan’ın eserlerini araştırıp yazdık.

Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.

Osman Turan’ın eserleri

 • 1941 – Oniki Hayvanlı Türk Takvimi (Doktora Tezi)
 • 1944 – Orta Zaman Türk Devletlerinde Türkçe Unvanlar (Doçentlik Tezi)
 • 1944 – Müsâmeretü’l-Ahbâr (Moğollar Zamanında Türkiye Selçukluları Tarihi) (Tercüme)
 • 1953 – Tarihi Kronolojinin Esasları (Tercüme )
 • 1954 – İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler
 • 1958 – Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar Metin, Tercüme ve Araştırmalar
 • 1964 – Türkiye’de Manevi Buhran Din ve Laiklik
 • 1964 – Kızıl Tehlike (M.Şevket Eygi ve Peyami Safa ile beraber )
 • 1964 – Türkiye’de Komünizmin Kaynakları
 • 1964 – Türkiye’de Komünizm Kaynakları ve Kültür İhtilali İlaveli
 • 1965 – Selçuklular Tarihi ve Türk – İslam Medeniyeti
 • 1969 – Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi
 • 1969 – Türkiye’de Siyasi Buhranın Kaynakları
 • 1971 – Selçuklular ve İslamiyet
 • 1971 – Selçuklular Zamanında Türkiye
 • 1973 – Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi
 • 1973 – Türkler Anadolu’da
 • 1980 – Tarih Akışı İçinde Din ve Medeniyet
 • 1980 – Vatanda Gurbet
 • 2010 – Makaleler (Haz. Doç. Dr. Altan Çetin ve Bilal Koç) ( Selçuklu Tarihi Araştırmaları adlı ile 2014’te tekrar basıldı)
 • 2014 – “Kunlar ve Eski Türkler” (Haz. Doç. Dr. Altan Çetin ve Bilal Koç). Osman Turan’ın eserlerdir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Osman Turan (1914, Çaykara, Trabzon – 17 Ocak 1978, İstanbul), Türk tarih profesörü, akademisyen ve siyasetçi.

6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

Osman Turan

One Comment on “Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir