Osmanlı Devleti’nde kitabî kültür, neden başkent ve belirli şehirlerde gelişmiştir?

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nde kitabî kültür, neden başkent ve belirli şehirlerde gelişmiştir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.Osmanlı Devleti’nde kitab-i kültür başkent ve bazı şehirlerde gelişmiştir. Bunu nedeni şudur;

Osmanlı Devleti’nde kitabî kültür, neden başkent ve belirli şehirlerde gelişmiştir?

  1. Medrese gibi büyük eğitim kurumlarının şehirlerde olması
  2. Osmanlı hükümdarlarının kitap toplama ve kütüphanelerinin olması alışkanlığı
  3. Darülfünun, hendesehane, mühendishane ve muallimhane gibi üniversite kütüphanelerin kurulması
  4. Padişahların bilim insanlarını desteklemesi,
  5. Bilim insanlarının başkent ve bazı şehirlerde yaşamaları
  6. Kitap kültürü olan ve yaşam seviyesi yüksek halkın başkent ve şehirlerde yaşamaları, Osmanlı Devleti’nde kitabi kültürün başkent ve bazı şehirlerde gelişmesini sağlamıştır.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Kültür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.