Osmanlı Devleti’nde Türkçenin bilim dili hâline gelmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nde Türkçenin bilim dili hâline gelmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?” sorusunu cevapladık. Türkçr’nin bilim dili haline gelmesi için Osmanlı Devleti’nde yapılan çalışmalar şunlardır;

Osmanlı Devleti’nde Türkçenin bilim dili hâline gelmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?

II. Murad Türk diline önem vermiş, yozlaşmasına karşı tedbirler almıştır.

Türkçe eserler yazdırdığı gibi birçok yabancı eserin de Türkçeye tercümesini sağlamıştır.

II. Murad Dönemi’nde âlimler Türkçe eser yazma konusunda teşvik edilmiştir.

Zaman içinde Türkçe dilinde yazılan eser sayısı artmıştır.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Açıklama

Türk diline ait önemli eserler olan Yazıcızâde Ali’nin “Tevârih-i Âl-i Selçuk”u; Molla Arif Ali’nin “Danişmendnâme”si; Şeyhî’nin “Hüsrev ve Şirin”i; Mercimek Ahmet’in “Kâbusnâme”si II. Murad Devri’nde yazılmıştır. Yine II. Murad zamanında Yazıcızâde Mehmet Efendi tarafından kaleme alınan “Muhammediyye” adlı eser dinî edebiyatımızın temel eserlerindendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir