Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Milli Devletleri Desteklemesinin Amaçları Neler Olabilir?

Mülakatta hangi kültürel değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Milli Devletleri Desteklemesinin Amaçları Neler Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Milli Devletleri Desteklemesinin Amaçları Neler Olabilir?

Yeni Çağ ile birlikte Avrupa’da Fransa, İngiltere, İsveç ve Hollanda gibi millî monarşiler ortaya çıktı ve Hristiyan birliği çözülmeye başladı.

Avrupa devletleri Kutsal Roma İmparatorluğunu kurmak istiyordu. Milli devletler ise kendi devletlerini yaşatmak istiyorlardı. Bu devletler, Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında  kendi bağımsızlığını savunma ihtiyacı duydu.

Osmanlı Devleti bu devletleri destekleyerek Kutsal Roma İmparatorlu’ğunun kurulmasını önlemek ve dünya siyasetinde güç dağılımında bir denge sağlamak istemiştir.

Avrupa’nın birlik oluşturması veya güçlü bir Avrupa ülkesinin egemenliğinde toplanmaları Osmanlı Devletinin karşısına güçlü bir devletin çıkmasına neden olacaktı. Milli devletler ayrı güçler ve devletler şeklinde olacak, güçlü bir devlet haline gelemeyeceklerdi.

Bu yüzden Osmanlı Devleti Avrupa’daki milli devletleri desteklemiştir.

10.Sınıf Tarih Kitabı Soruları MEB

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir