Osmanlı yönetim anlayışına hakim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir?

Osmanlı yönetim anlayışına hakim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir?

Osmanlı yönetim anlayışına hakim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir? 10.sınıf Tarih dersi 2.Ünite sayfa 51 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Osmanlı yönetim anlayışına hakim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir?

Osmanlı yönetim anlayışına hakim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir?  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Türk hükümdarların ülkeyi yönetme hakkını doğrudan Tanrı’dan aldığına inanılırdı. Bu gücün aileye verildiğine inanılırdı (Eski Türk devletlerinde olduğu gibi)
  2. Padişah olan kişi taht kavgaları sonucu belirlenirdi
  3. Bütün yetkiler  padişah’ta toplnmıştı
  4. Padişah’ın en büyük sorumluluğu “adil” olmaktı
  5. Osmanlı Divan-ı Hümayunu yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanaraj ülkeyi yönetirdi
  6. Osmanlı yönetimini Türk Gelenek Görenekleri ve İslam düşüncesi şekillendirmiştir
  7. Taşra yönetimi tımar sistemi ile şekillenmişti.

İLAVE BİLGİ NOTU

Padişah payitaht denilen yönetim merkezinde otururdu. Öneli devlet kurumları sarayda bulunurdu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir