Pay­laş­ma­nın Ya­şa­mı Ko­lay­laş­tır­ma­da­ki Ro­lü­nü Hiç Dü­şün­dü­nüz Mü? Pay­laş­ma­nın Mil­li Bir­lik Ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zin Güç­len­me­si­ne Sağ­la­dı­ğı Kat­kıy­la İl­gi­li Ne­ler Dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Size göre çevremiz ile doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?
Pay­laş­ma­nın Ya­şa­mı Ko­lay­laş­tır­ma­da­ki Ro­lü­nü Hiç Dü­şün­dü­nüz Mü? Pay­laş­ma­nın Mil­lî Bir­lik Ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zin Güç­len­me­si­ne Sağ­la­dı­ğı Kat­kıy­la İl­gi­li Ne­ler Dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Pay­laş­ma­nın Ya­şa­mı Ko­lay­laş­tır­ma­da­ki Ro­lü­nü Hiç Dü­şün­dü­nüz Mü? Pay­laş­ma­nın Mil­li Bir­lik Ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zin Güç­len­me­si­ne Sağ­la­dı­ğı Kat­kıy­la İl­gi­li Ne­ler Dü­şü­nü­yor­su­nuz? 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Pay­laş­ma­nın Ya­şa­mı Ko­lay­laş­tır­ma­da­ki Ro­lü­nü Hiç Dü­şün­dü­nüz Mü?

  1. İnsan tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. İnsan ihtiyaçlarına ait sorumlulukları meslekler halinde paylaşmıştır.
  2. Bu sayede hayatı kolaylaşmıştır. Örneğin fırıncı ekmek pişirir. Berberdir tıraş yapar. Bir kişi bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsa hayatı çok zor olur.
  3. Ayrıca insanlar sevinç, hüzün ve maddi varlıklarını da paylaşırlar. Böylece zor durumdakilere yardım ederek onların hayatını kolaylaştırırlar.
  4. Paylaşma duygusu insanları birbirne yakınlaştırır.

Pay­laş­ma­nın Mil­lî Bir­lik Ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zin Güç­len­me­si­ne Sağ­la­dı­ğı Kat­kıy­la İl­gi­li Ne­ler Dü­şü­nü­yor­su­nuz?

  1. Paylaşmak insanları birbirine sevdirir. Kişiler arasında saygı ve sevgi oluşur. Paylaşmak diğer kişileri düşünmektir.
  2. Bu da insanların zorlukları daha kolay aşmasını sağlar.

Paylaşmak büyük bir erdemdir. İnsan olan paylaşır

EK BİLGİ

“Küçük Prens” kitabında der ki  “Kıtlık ekmeğin paylaşılmasına yol açar. Ekmeğin paylaşılması ise ekmekten daha tatlıdır!..” ( 1 , 2 )

  • Paylaşmak toplum içindeki farklılıkları yokeder.
  • Milletimiiz en büyük dayanışma ve paylaşma örneğini Kurtuluş Savaşı’nda göstermiştir. Hep birlikte çalışarak, herkes gücünü, malını ve hayatını paylaşarak özgürlüğümüzü kazandık.
  • Diğer bir paylaşma ve dayanışma örneği 1999 depremidir. Türk Milleti büyük fedakarlık göstererek tek vücut olmuş. Herkes gücü yettiğince yardım yapmış, elindekini paylaşmıştır. Bu sayede çok büyük zorluk kolaylıkla aşılmıştır.
  • Dayanışma ve paylaşma sayesinde insanın hayatı kolaylaşır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir