Rönesans ve Reform Hareketleri Günümüz Bilgi Birikiminin Oluşmasında Nasıl Bir Katkı Sağlamış Olabilir?

Size göre çevremiz ile doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?
Rönesans ve Reform Hareketleri Günümüz Bilgi Birikiminin Oluşmasında Nasıl Bir Katkı Sağlamış Olabilir?

Rönesans ve Reform Hareketleri Günümüz Bilgi Birikiminin Oluşmasında Nasıl Bir Katkı Sağlamış Olabilir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Rönesans ve Reform Hareketleri Günümüz Bilgi Birikiminin Oluşmasında Nasıl Bir Katkı Sağlamış Olabilir?

“Rönesans ve Reform Hareketleri Günümüz Bilgi Birikiminin Oluşmasında Nasıl Bir Katkı Sağlamış Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Kilisenin dar, baskıcı görüşü yıkılmış, yerine bilimsel düşünce hakim olmuştur.
  2. Bilim ve teknikte gelişmeler hızlanmış günümüz bilgi birikimi bu sayede artarak devam etmiştir.
  3. Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce bilim alanında yeni buluşların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Doğa olayları ve insan vücudu hakkında yeni bilgilere ulaşılmıştır.
  4. Avrupa ülkelerinde; bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşüne ortam oluşturmuştur. Düşünce özgürlüğü yaygınlaşmıştır. Bu olaylar sayesinde günümüz bilgi birikiminin temelleri atılmıştır.
  5. Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kurulmuştur. ( 1 )

Doğru olduğuna inandığınız bir bilgiyi baskı altında da savunabilir misiniz? Neden?

  • Savunurum. Çünkü doğru sadece benim değil, baskı kuran insanların da hayatını değiştirir.
  • Yanlış bilgiler üzeerine kurulu bir ortam büyük zararlara yol açar.
  • Baskı bir bir bilginin doğruluğunun çıkışını geciktirebilir, ama doğru olduğunu değiştirmez.

EK BİLGİ

Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir