Rönesans’ın İlk Önce İtalya’da Başlamasının Nedenleri Neler Olabilir? Araştırınız.

Rönesans’ın İlk Önce İtalya’da Başlamasının Nedenleri Neler Olabilir? Araştırınız. sorusunun cevabını kısaca açıkladık. Rönesans ilk önce İtalya’dan başlamıştır. Bunun nedenleri şunlar olabilir;

Rönesans’ın İlk Önce İtalya’da Başlamasının Nedenleri Neler Olabilir? Araştırınız.

 1. İtalya’nın coğrafi konumu, deniz ticareti yollarında olması yeni düşüncelerin yayılmasına imkan sağlaması
 2. Akdenizdeki ticaret sebebiyle İtalya’nın zenginleşmesi
 3. Zenginleşen Burjuva sınıfının sanata, bilime önem vermesi, bilim adamlarını ve sanatçıları koruması
 4. İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması, Antikçağ uygarlığı ile ilişkisinin diğer Avrupa ülkelerinden fazla olmasının bilim ve sanatı desteklemesi
 5. İstanbul’un alınması ile Bizanslı bilginlerin İtalya’ya gitmesi ve onların bilime ve sanata katkıları
 6. İtalya’nın düşünce özgürlüğünü ve ticareti kolaylaştıran bir yönetim biçimine sahip olması, merkezi yönetim olmaması bunun rekabeti daha da artırması
 7. Kilisenin merkezinin İtalya’da olması, burada bilimsel kültür zekanın yoğunlaşması
 8. İtalyanların kilisenin baskısından uzak bir rahat yaşam istemesi. nedenleri olabilir. ( 1, )

EK BİLGİ

 • Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir.
 • 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan,
 • Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı,
 • deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir