Safevilerle uzun süren savaş döneminde, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı uyguladığı siyasetin genel özellikleri nelerdir?

Safevilerle uzun süren savaş döneminde, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı uyguladığı siyasetin genel özellikleri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Safevilerle uzun süren savaş döneminde, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı uyguladığı siyasetin genel özellikleri nelerdir?

XVII. yüzyılın ilk yarısında Safevilerle giriştikleri yoğun mücadele sebebiyle askerî güçlerinin büyük kısmını İran üzerine
seferber eden Osmanlı Devleti, Otuz Yıl Savaşları ile uğraşan Avrupa’nın güçsüz ve zayıf durumundan istifade edememiştir.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasetini; Lehistan, Venedik, Avusturya ve Rusya ile olan ilişkileri belirlemiştir.

Osmanlı Devleti’nin eski gücünde olmaması bu devletlerle yapılan anlaşmalarla yansıdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.