Sanat ve Toplum İlişkisi Konulu Kompozisyon

Sanat ve Toplum İlişkisi Konulu Kompozisyon. Sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi anlatan kısa bir bilgilendirici metin, kısa bir kompozisyon yazdık. Sanatın toplum üzerindeki etkisi, önemi, toplumun sanata etkileri konularını içeren örnek kısa kompozisyonu yazdık. Sanat ve toplum ilişkisini anlatan kısa yazı.

Sanat ve Toplum İlişkisi Konulu Kompozisyon

İnsan toplum içinde yaşar. Toplum belli bir bölgede yaşayan, aralarında etkileşim bulunan, belli kuralların bulunduğu ortak değerleri paylaşan insanların birlikteliğidir. Sanat ise bir duygunun, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Sanat ve toplum sürekli ilişki içindedir.

Sanatı meydana getiren insandır. Yazılan bir şiir, yapılan bir resim, bestelenen bir müzik ve yapılan bir heykel bir sanatçının eseridir. İnsan yaşadıklarını ve duygularını bu eserlerle ortaya çıkarır. İnsanı toplumdan ayrı düşünemeyiz. Bu yüzden toplum ve sanatta her iki kavramın ortak noktası olan insan ile birleşir. İnsan yaşadığı toplumun duygu ve düşüncelerini sanat eserinde ortaya döker. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Çanakkale Şehitleri’ne şiiri toplumun yaşadığı o büyük olayı anlatır, bu duyguyu toplumun hissetmesini sağlar. Toplumun yaşadığı sanat eserinde kalıcı hale gelmiş ve gelecek nesillere aktarılmıştır. Sanat toplumun bir aynası, toplumu birleştirici unsuru, gelecek nesillere toplumun taşıyıcısıdır. Sanat toplumdan beslenir, döneminin ekonomik, sosyal, kültürel duygularını yansıtır. Sanat toplum için bir hafıza ve bellektir. Sanat eserleri olmasa toplumun geçtiği aşamaları, yaşadığı duygu ve düşünceleri bilemezdik. Sanat büyük düşüncelerin eseridir. Sanat insanın erdemli halidir. Bu yüzden sanat toplumu erdemli bir insan olma yolunda yol gösterir. Bir türkünün insana verdiği vatan sevgisi sayesinde insan vatan olgusunu hissederek yaşar, benimse.

Sanatsız bir toplum düşünülemez. Sanatsız bir toplum toplum değildir. Sadece bir araya gelmiş bir kalabalıktır ve hemen dağılır. Bir toplumun inancı, dili, zevkleri sanatın ruhudur. Bu ruh sanat ile somut hale gelir, her birey tarafından görülür ve hissedilir. Atatürk “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyerek toplumun varlığının sanat ile daim olacağını belirtmiştir.

Sanat ve toplum iç içe yaşayan birbirinin aynası iki kavramdır. Sanat ve toplum karşılıklı ilişki içindedir. Toplum olmazsa sanat yapılamaz. Sanat olmazsa toplum varlığını sürdüremediği gibi sanatın kendisine vereceği faydaları göremez. Atatürk  “Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız.” diyerek sanatçı ve sanatın önemini vurgulamıştır. Medeni bir toplumun temeli sanat ile belli olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir