Selanik’in kültürel ve sosyal yapısı Mustafa Kemal’in hangi özelliklerinin gelişmesini sağlamış olabilir?

Selanik’in kültürel ve sosyal yapısı Mustafa Kemal’in hangi özelliklerinin gelişmesini sağlamış olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. 12. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülğk ders kitapları cevapları.

Selanik’in kültürel ve sosyal yapısı Mustafa Kemal’in hangi özelliklerinin gelişmesini sağlamış olabilir?

  1. Başka kültürleri tanımasını
  2. Batının hürriyet ve eşitlik fikir akımlarını tanımasını
  3. Modern bir eğitim almasını
  4. Dünya basınına ulaşması sayesinde bilgi ve kültürünün artmasını
  5. Avrupa’da oluşan her yeni fikirler ve düşünceleri öğrenebilmesini ve fikirlerinin şekillenmesini sağlamıştır.
  6. Selanik’in çok uluslu yapısı Atatürk’ün farklı inanç ve düşüncelere saygılı olmasını ve demokratik bir kişilik geliştirmesinde etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir